Opracowania źródłowe dla uczestników wykładów – symulacje


Bardzo prosimy uczestników naszych kursów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł po kursie Symulacje Menedżerskie.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż następujaca lista zawiera artykuły wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.

  • Kształcenie Cech Biznesowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Kowalski
  • Szkolenia Zawodowe, Teresa Balzak
  • Leksykon tokarza
  • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
  • Kolejowe maszyny drogowe
  • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
  • Zarys elektrycznej tensometrii oporowej.
  • Praktyka maszyn i Pzegląd automatyki
  • Wybrane zagadnienia z teorii silników cieplnych
  • Fizyka dla kl.III Technikum
  • Przewodnik .Ochrona pracy na PKP
  • Silniki dwufazowe wykonawcze
  • Ewolucje sprawnego zarządzania
  • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
  • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
  • Słownik lotniczo-kosmonautyczny polsko-angielsko-rosyjski
  • Materiałoznastwo instalacji budowlanych
  • Montaż elementów elektronicznych na płytkach drukowanych.
  • Pzegląd teorii gospodarowania
  • Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyjski Wyd. 2 popr. I rozsz.
  • Odważniki przepisy i komentarze
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
  • Na działce i w ogródku.
  • Organizacje i zarządzanie. Zarys problematyki
  • Darowizna własnościowego spółdzielczego prawa do lokum mieszkalnego
  • Planowanie pracy i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
  • Ochrona przeciw pożarowa w systemie obrony cywilnej zakł prac.
  • EUREKA
  • Światowa gospodarka rynkowa.
  • Kontrola wody i pary w energetyce
  • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
  • Cuda Świata.Siedem cudów świata.Cuda historyczne.Cuda techniki budowlanej. Cuda natury.
  • Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S Parametry i zastosowania 270 str., 24 cm
  • Jak inwestować w papiery wartościowe 189 str.,21 cm
  • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
  • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
  • Technologia – Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 478 str., 20 cm
  • UNIX dla opornych Podręcznik dla większości z Nas 363 str., 23 cm
  • Mały słownik menedżera 167 str., 16 cm
  • Symulacje planszowe – fundamenty praktyczne
  • Kodeks drogowy z przepisami wykonawczymiWyd.IV St.prawny 01.08.94 270 str.+dod., 21 cm
  • Fizyczne Pzegląd elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
  • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
  • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd 2 167s 24cm
  • Mathcad 5.0 549 str. 23 cm
  • Zatrudnianie i zarządzanie personelem 139 str,20 cm
  • Analiza matematyczna – podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
  • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
  • Fizyka – krótki kurs Wyd.IV 667 str, 24 cm
  • Chemia – przewodnik po pierwiastkach 259 str, 20 cm
  • Zarządzania w przedsiębiorstwie-zasady 199 str. 24 cm
  • Słownik zarządzania i finansów – Narzędzia,terminy,techniki od A do Z 343 str, 24 cm
  • Wiedza o społeczeństwie dla szkół średnich wyd 3
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
  • Wstęp do inżynierii materiałowej wyd1
  • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.2 579s 24cm
  • Pisarze świata – słownik encyklopedyczny 963 str, 24 cm
  • Nasze światowe podwórko Raport komisji do spraw światowego kierowania 409s 20cm
  • Delphi 4 dla każdego + D-34 878s 24cm
  • Podstawy technologii magnetościernej 228s 23cm
  • Marketing 315 str, 24 cm
  • MS FrontPage XP – ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
  • Globalizacja.Ku globalizacji 263 str, 24 cm
  • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 160 str, 24 cm